Hlavná stránka IRŠ MD-1

Mám tú česť predstaviť Vám slovutné kroniky IRŠ MD-1, ako ich v apríli 1999 naskenovali Boris a Miki. Nech im to Pán Boh na deťoch odplatí...

Všetko, čo nasleduje je ich dielo.1.4.1979 - 7.3.1982

1

1.4.1982 - 25.10.1986

2

7.11.1986 - 9.5.1989

3

3.6.1989 - 20.5.1995

4