ŠD LŠ 1986 IRŠ MD-1 Átriáky 1986


SLOVENSKO - Stretávka 2020 v pôvodne plánovanom termíne nebude.

Po dnešnom zasadnutí Krízového štábu Ústavu pamäti Internátneho rozhlasového štúdia MD-1 o tom informoval hovorca UPIRŠMD1.

"Bolo to dlhé zasadnutie", uviedol hovorca, "do poslednej chvíle sme verili, že denný počet nakazených sa presunie do záporných čísel, žiaľ nestalo sa. Navyše Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 28.04.2020 podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje rôzne opatrenia."

"Viacero z nich by sme nevedeli dodržať", vzápätí dodal "tak napríklad nám bolo ľúto vyhradiť pre seniorov nad 65 rokov iba dve hodiny denne od 9.00 do 11.00 - za ten čas by si možno ani nepospomínali, čo pekné za uplynulý rok zažili. Rovnako tak by istý handicap mali tí slabšie počujúci - odčítanie z rúšok je u nás v plienkach. Navyše pri dodržiavaní bezpečnej vzdialenosti 2 metre by sme sa nevedeli na záver každého dňa postarať o tých, ktorí by sa svojpomocne nevedeli dostať do postele. V neposledom rade by sa nám pod rúškom rúšok na stretávku mohli nanominovať cudzie nakazené elementy typu unikár, člen Rozhlasovej rady SÚV SZM, pán Dobrík a podobne. Je našou povinnosťou ochraňovať rizikove skupiny pred nákazou."

Stretávky IRŠ MD-1 sa konajú každoročne už vyše 30 rokov s jednou jedinou výnimkou v polovici 90-tych rokov.

"Pevne verím, že situácia sa zlepší ešte v tomto roku a umožní nám uskutočniť plánované stretnutie prvého druhu v náhradnom termíne" podotkol hovorca. "Verejnosť bude včas informovaná."

©1999-2020 GNR. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií a videozáznamov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vydavateľa je zakázané.