Zápisnica

zo zasadnutia snemovne Vajdonátu Matúša Čáka, konaného v dňoch 3.-5.septembra 1999 v Mečiarove (bývalé Trenč.Teplice).

Program:

  1. Voľba mandátovej a volebnej komisie : nesplnené, nikto nechcel byť v komisii.
  2. Kontrola úloh z minulého zasadnutia : všetko splnené, pretože žiadne zasadnutie doteraz nebolo.
  3. Gro - viď prílohu 1
  4. Vytyčkovanie ďaľšieho postupu - ako, kedy, s kým a kam : neviem, či splnené, nepočul som nikoho
  5. Zadanie nových úloh
  6. Záver a rozchod
  7. Sejdeme se na Vlachovce